Links

ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon

In Új kínálat/stratégia on 2011. szeptember 27. kedd by Nacsa Sándor Címkézve: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Avagy: WinRT/Metro .NET alapon (mint a Silverlight és a Windows Phone 7) – a .NET alapoktól és a multitouch-tól felfelé haladó megközelítésben

(Jelen elemző cikk a .NET és Silverlight kontra WinRT/Metro (azaz vagy-vagy)? indíttatásra, az ott szereplő kérdések alapján, valamint az ott megadott inputok felhasználásával született.

A devPortal.hu híradásra érkezett első megszólalásokat (az első 19 órában — Newreal, martonx, Mayday és YellowCat álnevektől) továbbítottam néhány általam hitelesnek tartott, kellően tájékozott és nem utolsó sorban fejlesztésből élő szakembernek azzal, hogy ők mit szólnak hozzá.

Az első választ Novák Istvántól kaptam:
Novák István véleménye az első kommentekről
Megérkezett a második is:

Velvárt András véleménye az első kommentekről

Ha lesznek továbbiak, akkor azokat itt találjátok majd:
Idézetek (Szoftver aktualitások)

AZ ELEMZÉS VÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ALÁBBI  JEGYZETEKET KÖRÜLBELÜL AZ OKT. 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI:

Windows 8 Charms Developers with New Touch Experiences [Sept 13, 2011]

Julie Larson-Green, Corporate Vice President Windows Experience at Microsoft, unveiled a fast and fluid new user interface for the upcoming Windows 8 at the company’s Build conference earlier today in Anaheim. Larson-Green showcased how Windows 8 is built for touch by demoing gestures such as swipe left, right, top and bottom as well as new features called charms such as search, share, start, devices, and settings.

Ez a röpke, de látványos részlet a BUILD keynote része volt, mégpedig a következő mondanivalóval:

When I click into this headline here, it’s going to give me a newspaper-like layout for me to be able to read my blog, and really fast and fluently I can swipe through and read my articles.

Let me go back to start, again swiping from the right, and launch a popular social networking app. Using open APIs we created a sample application [Socialite néven látható] here. I’m going to go into my newsgroup and check out my news feeds. And I’m going to launch a little video.

Az itt látott, ún. Metro stílusú érintéses felhasználói felület (UI) és élmény (UX) meghatározta az egész BUILD konferenciát. Ez volt folyamatosan előtérben bármiről is lett légyen szó. A korábbi .NET világ fejlesztőinek jelentős része el sem jutott azokhoz az előadásokhoz, amelyek nekik szóltak, hanem ennek alapján már egyenesen az addigi világ végét vizionálta (legalább is .NET Framework és Silverlight tekintetben), annak ellenére, hogy erre semmi alapjuk sem volt. Mintha az új futtató rendszer (WinRT) megjelenése a korábbiak végét jelentené (“WinRT a .NET helyett”, “Metro stílusú XAML a Silverlight XAML helyett” stb.). A Microsoft marketing kommunikáció is teljes mértékben hiányzott (egyébként abszolút helyesen, hiszen itt a Windows 8-ra irányuló szakmai tényszerűségre törekedtek, nem pedig sokoldalú és szájbarágós magyarázkodásra, aminek egyébként még rosszabb eredménye lett volna).

Ha a BUILD keynote a .NET-esek és a Silverlight-osok kulcsfontosságú kérdéseire nem adott közvetlen választ, akkor ennek szerintük egyetlen oka lehet csak, a Microsoft felhagyott az addig preferált .NET és Silverlight platformokkal. Nem is kell tovább vizsgálgatni, keresgélni igazi válaszok után, hanem egyből csatlakozni lehet a .NET és Silverlight világ végét harsogók egyre növekvő kórusához – gondolhatták (mi meg lássuk be, hogy így működik (?) a mai kommunikációs világ).

Jelen cikkel ezt az alapvető félreértelmezést igyekszem tisztázni, mégpedig kizárólag közvetlen, Microsoft szakmai anyagok alapján, kizárva minden egyéni spekulácót.

Az alábbi ábra (a későbbiekben majd látjuk, hogy melyik Microsoft előadásból származik) mindent elmond a tisztázás első lépéseként, akár kísérő szöveg nélkül. A WinRT/Metro .NET-hez való viszonya ugyanaz, mint Silverlight-é és a Windows Phone 7-é. .NET-ben tudjuk programozni, ugyanúgy mint azokat, csak éppen a teljes .NET profil egy másik részhalmazában. (Különbség viszont, hogy a WinRT/Metro natív C és C++-ban is programozható, továbbá HTML/CSS/JavaScript-ben, amiket ezen az ábrán nem tüntettünk fel, hiszen azoknak semmi közük a .NET-hez.)

Windows 8 .NET dev view - profiles i.e. subsets of APIs - of app dev

Úgynevezett profilokról, azaz .NET API részhalmazokról van szó. Maga a Metro stílusú alkalmazások .NET profilja a következőképpen épül fel:

Windows 8 .NET dev view - .NET for Metro style apps - of app dev

ami jól mutatja a részhalmaz jelleget. A BCL (Base Class Library) változott (szűkült) a legkevésbé, míg a felette lévők egyre jobban. A MEF-et (Managed Extensibility Framework) például csak belső kompozíciós motorként használják (a külső kiterjeszthetőségnek – AppStore stb. – itt nem látták értelmét), a WCF (Windows Communications Foundation) pedig csak kliens oldali, tehát nem lehet szerver oldali szolgáltatásokat létrehozni, továbbá duplex csatornák sem használhatók.

Mindez a következő felhasználói felület szolgáltatásokkal (UI Stack) és operációs rendszer (OS Services) szolgáltatásokkal egészül ki:

Windows 8 .NET dev view - UI Stack and OS Services added to .NET for Metro style apps - of app dev

Minden úgy lett kialakítva, hogy a WinRT-t – néhány kivételtől eltekintve – közvetlenül használhassa a menedzselt .NET kód:

Windows 8 .NET dev view - WinRT fm managed code - of app dev

A WinRT segítségével kialakított API-k teljesen természetesnek tünnek a menedzselt (.NET) kódban dolgozó fejlesztőknek (ugyanúgy, ahogyan a HTML/CSS/JavaScript és a C++ fejlesztőknek is).

A következő típusokat használják a menedzselt kódú (C# és VB) fejlesztők:

Windows 8 .NET dev view - Types used in managed development - of app dev

A legutolsó kék dobozban szereplő, úgynevezett “interop segítők”-et (interop helpers) azon igen ritka esetekben hozták létre, amikor a WinRT típusok és a menedzselt típusok között nagy rés volt ahhoz, hogy azt más módon áthidalják.

A Metro profil kialakításánál a következő tervezési és kompatibilitási követelményeket vették figyelembe:

Windows 8 .NET dev view - Metro profile design requirements - of app dev

Windows 8 .NET dev view - Metro profile compatibility requirements - of app dev

Megszűnik tehát a komplikált P/Invoke használat illetve wrapper-ek sincsenek, nem utolsó sorban pedig magát a menedzselt kódot a Windows 8-ban lévő .NET Framework 4.5 tudja gondmentesen végrehajtani. Cél volt továbbá, hogy a .NET fejlesztők otthonosan érezzék magukat a WinRT/Metro menedzselt kódú (C# és VB) környezetében, valamint a korábbi kódjaikat könnyen tudják oda portolni.

A követelményeknek megfelelően jóval kisebb lett – természetszerüleg – a “.NET felület”, amit a programozók ismernek és használnak. Leginkább a Windows Phone 7 .NET felületéhez hasonlítható, mint az alábbi statisztika ezt jól mutatja (a .NET for Metro style apps felület – értelemszerűen – nem tartalmazza a WinRT API-kat és a Windows.UI.Xaml stack-et):

Windows 8 .NET dev view - Metro profile surface area statistics - of app dev

A következőket távolították el, helyettesítették, vagy változtatták meg a fenti követelményeknek megfelelően:

Windows 8 .NET dev view - Removed, Replaced, and Changed - of app dev

Néhány figyelemre méltó dolog: nincs remoting, az XML-ben az XML Linq az elsődleges parser (ezt egyébként az eddigi használatok elemezése alapján döntötték el), a Net.Sockets helyett Networking.Sockets van, a Net.WebClient helyett Networking.BackgroundTransfer (a Metro stílusú alkalmazások életciklusa miatt volt szükség erre) és Net.HttpClient (Http-re optimalizált webes kliens, de összefügg az Async Model megjelenésével is) kettősség van, nem utolsó sorban pedig az új Async [programozási] Model, amit elsősorban szükséges megismerni és elsajátítani. Ez utóbbi lesz talán a legnagyobb jelentőségűnek tartott változtatás.

A kódok portálásához már elkezdtek egy megfelelő kézikönyvet is írni, mellyel kapcsolatban a BCL Team blogját lesz majd érdemes követni. Az általános tanács az, hogy a Metro profilba nem tartozó API-kat ne használják, mert az AppStore-ba az ilyen alkalmazás nem fog tudni bekerülni (egy tool ellenőrzi ugyanis az alkalmazásokat).

Végezetül fontos tanács, hogy amennyiben ezen különböző .NET halmazok között kompatibilis, ún. portábilis osztálykönyvtárakat akar valaki fejleszteni, akkor az ún. Portable Project-et kell használnia, melynek során automatikusan figyelmeztetést fog kapni, amennyiben valamelyik általa megadott profilokban nem szereplő API-t kíván használni. Ez a projekt most már a Metro profilt is ismeri (Windows Tailored néven). Megjegyzés: Az MSDN-en még egy ezt megelőző állapot (.NET Framework, Silverlight, Windows Phone, és XBOX) dokumentációja van Portable Class Libraries [May, 2011] néven és a letölthető tool-ok [June 17, 2011] is még ehhez tartoznak.

Ezután először az alábbi videót érdemes megtekinteni, mivel igen hatásosan és könnyen érthetően elmagyarázza mindazon indíttatásokat, ami a fenti kialakításhoz vezetett:

TOOL-531T: Using the Windows Runtime from C# and Visual Basic (Harry Pierson [DevHawk], Windows Runtime Experience; Jesse Kaplan, Common Language Runtime, .NET Framework)

Ebből jól érthető válik miként “projektálódik” a teljes natív Windows 8 funkcionalitás (a natív API-k) a menedzselt kódban dolgozó fejlesztők  felé (ugyanúgy, mint a továbbra is natív kódban dolgozó C és C++, valamint a HTML, CSS és JavaScript kódban működő webes fejlesztők számára):

Windows 8 WinRT Architecture

Jesse Kaplan nem véletlenül fűzi hozzá ehhez az ábrához, hogy nem csak a CLR-ről van szó a nyelvi támogatás terén (jobboldali felső kék doboz), hanem a BCL-ről és a .NET Framework-ről is (ez volt az oka annak, hogy én a részleteket bemutató Krzysztof Cwalina prezentáció – ld. a későbbi videó hivatkozást – fenti bemutatásával kezdtem).

Az előadás ezután a következő program szerint halad (meghagyva angolul):

 1. The relationship between .NET and the Windows Runtime
 2. Using Windows Runtime APIs from  C# and Visual Basic
 3. Building Windows Runtime Components in C# and Visual Basic

Néhány kulcsfontosságú kijelentés a fentiekhez kapcsolódóan (ismét meghagyva angolul):

 1. C# and Visual Basic influenced the Windows Runtime
  (Harry Pierson hozzáteszi, hogy a C++-osok és a JavaScript-esek hasonló kijelentései is igazak)
 2. Using the Windows Runtime feels natural and familiar from C# and Visual Basic
  Almost everything maps directly between the Windows Runtime and .NET
  Most differences between Windows Runtime and .NET are hidden from the managed developer
  A few places use extension methods to bridge between Windows Runtime and managed code
  (Harry Pierson fontosnak tartja kimondatni Jesse Kaplannal, hogy a “few places” mindössze kettőt jelent)
 3. You can write your own Windows Runtime components in C# or Visual Basic
  (when you want your code to be used from JS, C++, C# and VB)
  Visual Studio has built-in support for managed Windows Runtime component projects

Ezek a kijelentések tovább részkijelentésekkel (ezeket csak néhány kivételes esetben tüntettem fel a fenti pontokban), nem utolsó sorban pedig hatásos demókkal és magyarázatokkal, valamint példákkal vannak alátámasztva. Az utolsó programpontban ott helyben bemutatják egy hibrid, JavaScript-el együttes alkalmazás fejlesztését.

További információként a következőket adják meg a végén:

Windows 8 Using WinRT from C# and Visual Basic MORE INFORMATION

Szakmai beszámolók erről és a közvetlenül kapcsolódó témákról (tekintélyes szakmai források/személyek):
Design Details of the Windows Runtime [InfoQ article, Sept 21, 2011]
WinRT: An Object Orientated Replacement for Win32 [InfoQ article, Sept 13, 2011]
C++ Component Extensions: The New Face of COM [InfoQ article, Sept 14, 2011]
Under the Covers of WinRT Using C++ [Sasha Goldshtein, Sept 17, 2011]
WinRT and .NET [RockFord Lhotka, Sept 16, 2011]

Seth talks to Rockford about the Silverlight transition to Windows 8.

Silverlight Developers Have the Smoothest Road to Metro [Brian Noyes, Sept 16, 2011]

Mehul talks with Brian Noyes about his take on the Silverlight discussion.

Saját információs anyagok:
Windows 8: the first 12 hours headlines and reports [by Sandor Nacsa, Sept 14, 2011]
Windows 8 Metro style Apps + initial dev reactions [by Sandor Nacsa, Sept 15, 2011]
Windows 8 fejlesztői bejelentés + első reakciók (FRISSEBB) [Nacsa Sándor, szept 14, 2011]
Silverlight sors tényszerűen [Nacsa Sándor, szept 15, 2011]
A WinRT/Metro platform értelmezésének alapkérdései [Nacsa Sándor, szept 17, 2011]
Inputok a WinRT/Metro platform értelmezéséhez [Nacsa Sándor, szept 17, 2011]
.NET és Silverlight kontra WinRT/Metro (azaz vagy-vagy)? [Nacsa Sándor, szept 17, 2011]

Ezután érdemes megtekinteni azt a videót, aminek alapján a bevezetőmet készítettem:

TOOL-930C: A .NET developer’s view of Windows 8 app development (Krzysztof Cwalina, Principal Architect, .NET Team)

Ezt az alábbi szakmai beszámoló szövegesen is áttekinti:
Metro .NET Framework Profile (“Windows Tailored”) [Sasha Goldshtein, Sept 17, 2011]

További információként Krzysztof Cwalina a következőket ajánlja:

Windows 8 .NET dev view - more information - of app dev

Miután a fentiekben az általános .NET, a Silverlight és a Windows Phone 7 utáni újabb .NET változatként mutatkozott be a WinRT/Metro, most már nyugodtan meg lehet nézni az általános Windows fejlesztői bejelentés anyagait. Először egy rövid videót a Windows 8 UI-ról (mindössze 10 perc), majd egy erősen rövídett változatát az első napi keynote-nak (mindössze 5 és fél perc):

Jensen Harris Walks Us Through the Windows 8 UI [Sept 13, 2011]

Jensen Harris from the Windows User Experience team walks us through how Microsoft reimagined Windows with the new Metro UI in “Windows 8”.

Ebből külön említésre érdemes:

 • Ez nem az “egérkör” és az ujj újra “artikulálása”, mint más tablet felületeknél hanem ehelyett igazi “multitouch” (amit nagyon hatásosan demonstrál is)
 • UI for all type of devices (even servers)
 • Desktop apps are integral part of Windows 8 (ezt is demonstrálja)
 • It is easy to run mouse and keyboard apps (desktop apps) from the new UI
 • It is a no compromise solution, one device for both .. docking etc.

Windows 8 Reveal [BUILD Developer Conference]

A keynote-nak leirata is van. Ebből ide másolom a megfelelő kísérő szöveget azok számára, akiknek az élő beszéd nehézséget okoz:

STEVEN SINOFSKY [President, Windows and Windows Live Division]: Well, good morning, everybody. We are pretty excited to be here — wait, this is Microsoft — we are super excited to be here today. (Cheers, applause.)

It is a whole new way of using computing has really arisen, and we want Windows to respond to that. I want everybody to think about two important elements of Windows 8.

First, everything that was great about Windows 7, well, we took that and we made it even better in Windows 8. So, if you’ve got a Windows 7 PC, everything that runs on that Windows 7 PC is going to run on that Windows 8 PC.

And then we did something that we took a step back and we said, what’s the boldest thing we could say? And what we said is we’re going to reimagine Windows. From the chipset to the experience, Windows 8 reimagines what Windows can be.

JULIE LARSON-GREEN [Corporate Vice President, Windows Experience]: OK, let’s get started. Here I am on my new Windows device. So, let’s take a look at the start screen. The start screen is Windows. This is the place you come to when you start Windows, and it’s a place you go to get to all the applications that you guys are going to build that people are going to love.

Can I do a little tweet about the concert that I just went to when I went and saw Viper Creek Club. So, it was a cool concert. Look at that auto complete there, huh? I’ve typed concert on this machine before.

And I also want to add a picture. So, I pressed the little picture button, and it took me right to my hard drive and my pictures folder, and all the pictures that I have on my hard disk are right here.

And I see that I have one, but often I have pictures in other places that I have access to. I have access to them on friends’ social networking sites, on my own social networking sites.

So, I’m going to choose one that we write called Photo Feeder that has some pictures from my friend Sara, and I’ll go ahead and select her picture. So, I can have pictures come from a variety of things. I don’t have to copy them to the hard drive to be able to access and use them; they can stay stored in the cloud and inside your application, and then be accessed and used without having to copy them to the hard drive.

So, I’m going to go ahead and import these.

STEVEN SINOFSKY: Feel free. (Applause.)

JULIE LARSON-GREEN: So, I think this amazing white one looks good, so I’m going to go ahead and click here, and I’m going to tweet that. And there you go, my tweet is live.

I’ve showed you how launching and switching applications and getting notifications is super-fast and fluid, I showed you how applications can be side by side, how applications power the system with new capabilities and new functionality, how apps can talk to other apps, how apps can talk to the cloud, and this works across all of your Windows devices.

ANTOINE LEBLOND [Senior Vice President, Windows Web Services]: So, I’m going to show all of you how amazingly easy it is with the new platform and the new tool to actually build these great Metro style apps.

So, I took, again, Scott’s files [using a Scott Guthrie’s Silverlight client app, ld. Antoine Leblond demóit részletesen lejjebb] and turned them into — actually, I just copied them into a phone project. And here, again, I made one small change, and it’s actually that same place, the same code that we used to launch on the phone, it works a little bit differently. I’m going to hit F5. There we go. All set. One line of code.

MIKE ANGIULO [Corporate Vice President, Windows Planning and Ecosystem]: So everybody wants a Windows PC that boots faster, that has a battery that lasts longer, that has great graphics, display, visual, touch, sensors, and systems with the thinnest, lightest form factors ever.

What’s really important with Windows 8 is because GX hardware is so prevalent in the entire ecosystem, we built all of Windows 8 on a hardware-accelerated graphics platform. So, the reason that the UI is fast across this whole line is that everything has hardware-accelerated graphics, including the apps.

So, you write a Metro style app, it’s got graphics —

STEVEN SINOFSKY: All the transitions, all the graphics, all hardware accelerated.

MIKE ANGIULO: Yes.

STEVEN SINOFSKY: Which we started in IE9.

MIKE ANGIULO: Yeah.

STEVEN SINOFSKY: And really baking that into the platform at the native code level.

MIKE ANGIULO: I think they like that.

STEVEN SINOFSKY: Sounds good. (Applause.)

STEVEN SINOFSKY: The work that our OEMs are doing (Applause.) it’s just incredibly cool. I mean, in all of these different form factors. And all of these are going to be great Windows 8 machines, and that’s one of the most important things about what we’re doing in terms of being able to support the broadest range and types of scenarios and form factors for computing.

MIKE ANGIULO: This is a PC that we made together with Samsung. They invited us into their factories. We started with the shipping Series 7 design and we did a bunch of work together. We worked with a partner called Atmel who works on the touch controller and the display kind of integration. We worked with AT&T and Option to do the 3G module. We worked with STMicro to do the sensor fusion package. Worked with a lot of partners here. And as a result, we’ve got BIOS that boots in three seconds, work from AMI, a super-thin power adapter. And this PC has been really useful to us internally as we’ve been developing Windows 8.

STEVEN SINOFSKY: Wow. How many of them did they make?

MIKE ANGIULO: Well, I was told it’s not polite if you don’t bring enough to share. So, I’ve got 5,000 in a warehouse next door.

STEVEN SINOFSKY: Wow! (Loud, extended cheers and applause.)

STEVEN SINOFSKY: Believe it or not there’s a few things we haven’t shown you.

There’s hundreds of other features in Windows 8.

Every single app you saw is a sample, none of them are shipping with Windows 8. So, how did we build those apps? It turns out they were our college interns this summer. And 20 of them are right here, right now, who just want to say hi as the first Windows 8 developers. So, please, give a hand to the first Windows 8 at Metro style. Stand up guys. (Cheers and applause.)

And with that, what I would like to do is thank all of you for your attention this morning, and welcome you all to Windows 8, and the Developer Preview.

Thank you very, very much. (Applause.)

A SkyDrive és a Windows Live is szerves része lett a Windows 8-nak. Két ezt bemutató videó:

SkyDrive on Windows 8 [Sept 13, 2011]

Get a sneak peek at how SkyDrive works on Windows 8. For more information on integrating SkyDrive into your apps go to dev.live.com.

További információ: SkyDrive on Windows 8 [Sept 13, 2011]

Windows 8 Metro Style Communications Apps [Sept 13, 2011]

Get the first look at the Metro style communications apps in Windows 8, including Photos, Mail, People, Calendar, and Messaging.

További információ: A preview of Windows Live for Windows 8 [Sept 21, 2011]

Steven Sinofsky … Antoine Leblond BUILD Keynote Part on:

BUID keynote part on the reimagined Windows 8 platform, WinRT APIs (so far Sinofsky). (After that Leblond:) Building a Photo Doodle web app in HTML5 and Java, then “Metrofied” for Windows 8 –> first into a full touch photo picker –> from Windows Runtime Metro style controls an app bar is inserted by using Expression Blend 5 capable of handling HTML5 as well now –> centering the Canvas + using the new CSS layout called a grid [so far 58 lines of code]. Then the new app is posted to the new Windows Store, showing the Store capabilities, particularly the certification process, finally how the Store and the given app appears on the Windows 8 UI. Win32 apps like Quicken are also shown in the Store. Closing with XAML related things: using a Scott Guthrie’s Silverlight client app and moving that to full WinRT/Metro through a few easy improvement steps (showing even how the search charm will automatically work for the final app), then a small demonstration for a Windows Phone XAML application as well.

Transcript: innen kezdődik a fenti videó leirata: majd néhány fontos kivonat abból (beillesztve a videóban szereplő platform ábrát is):

So, what we set out to do is not do what you see in so many other platforms where the apps are these silos and they barely know about each other. They go through tiny APIs to do things. We had the bold notion that apps should work together as a web of apps on your machine. That when you get additional apps, the system just gets richer and richer so that when I add an app and I can share out, other apps know how to pull information from my app. If I want to pull information from apps, I just do so without having to know in advance all the apps that are on a person’s machine.

And then you can experience this across devices, as we show with syncing, and across the PC architecture. No compromise for form factors, whether it’s a desktop, a laptop, or one of these Windows tablets. We didn’t show it because it’s hard to project, but you can rotate these, you can use them in any proportions and we’ll talk a lot more about the different form factors in a little bit.

So, that’s just one of the demos for today, and that’s the Windows 8 experience.

Now let’s talk about what it’s like to build those applications. This is the BUILD conference, and so now we’re going to build them.

Windows 8 - pre Windows 8 Platform and Tools

What’s the Windows 8 platform going to look like? OK, well, here is the platform that all of you know. This platform is — the best way to say it is it’s extremely riddled with feedback from you over how these different parts don’t exactly always work together.

We’ve got the C# and VB world built on top of .NET and Silverlight, we’ve got the C and the C++ world build into the strong Win32 API. And then we’ve built the silo of HTML JavaScript on top of Internet Explorer.

And I think I’ve gotten a few pieces of mail and a few tweets and a few other things about how these things don’t always all work so well together. So, what I want to show you is the bold move we made to reimagine the Windows 8 platform.

So, the Windows 8 platform for Metro style applications lets you pick the language that you want to use to build your applications. (Cheers, applause.)

No matter what tool you want to use, we’ve got a language for you and a way to write that software. The way that we do this is we start off with the Windows kernel. The Windows kernel is the most robust, reliable, scalable kernel that exists and we’re very proud that we’re bringing it forward, and that’s the work that we do on fundamentals whether it’s networking and connectivity or process and scheduling, and all the fundamentals of the operating system, some of which will be on display later.

windows-8-platform-tools

What we’ve done is we’ve reimagined the Windows APIs and we call them the Windows Runtime, or WinRT. WinRT provides over 1800 different objects for you to use to build your applications. First, there’s an application model. That application model supports low power, it supports the full-screen and immersive applications, and it supports this modern way of building software.

There are communication and data objects, graphics and media, devices and printing. And all of these together are natively built into Windows. This is not a layer on top of Windows, this is Windows. All native code built to reflect in different languages. So, you have the WinRT APIs and objects, and then we reflect those in C and C++ and C# and VB, and you can do your view in XAML if that’s what you want to do.

You could also see those APIs reflected in JavaScript, and then you could use HTML and CSS to define your view. All of these work together in a unified tool set. You pick the language that you want to use, and you can build your own Metro style applications with Windows 8.

And we’ve done a huge amount of work to reimagine the whole way that we think of tools, languages, and the platform so that they’re all coming together in a unified story for you. At the same time, we’re bringing forward all of the skills that you’ve established and all of that code that you’ve figured out, we are going to show you how you can move all of that forward and be part of the Metro style APIs.

So, I’m going to jump right in here and what I’m going to do is start Visual Studio 11 Express, so this is a new version of Visual Studio that’s designed to make it super easy to build all kinds of apps.

… So, the platform is essentially agnostic to the language that you decide to use. You can pick the language and the technologies that you’re most familiar with, or you think are more applicable to the kind of app you’re building and just use that.

… <HERE ARE A LOT OF DEVELOPMENT DEMOS BY  Antoine Leblond> …

… So, what we showed you was using the Windows runtime made a really cool Metro app, but then that same code you could use for different apps because it was just built on this rich XAML infrastructure. … all of your knowledge around XAML, around C#, around Silverlight and all that stuff, it just carries straight across to here and really lets you do things across all these different platforms. Plus, you can also write your apps in HTML5 and JavaScript, all using these amazing new tools between Developer Studio and Expression Blend. [és itt ér véget]  

Microsoft Financial Analyst Meeting Steve Ballmer [Anaheim, California, September 14, 2011]

… We think we’ve got it right. We think the formula that says that you bring the best of the tablets and the best of the PC together, that you embrace the cloud, you embrace emerging HTML standards, is exactly right.

Ezután érdemben lehet foglalkozni az új “touch first experience”-el fejlesztői szempontból. Az alapoknál kezdjük, majd a beépített kontrolkészlettel folytatjuk, végül pedig a Metro stílusú alkalmazások sajátosságaival általános értelemben. Mindez három 1-1 órás előadás videó felvétele:

APP-391T: Designing Metro style apps that are touch-optimized (Kay Hofmeester, Senior UX Lead in Windows; Jan-Kristian Markiewicz, UX Program Manager, Windows Core Experiences Team [Sept 14, 2011])

Kay Hofmeester eredetileg a Surface dizájn team vezetője volt (ld. például a 2010-es CHI [ACM Conference on Human Factors in Computing Systems] konferenciára készített, Using Metaphors to Create a Natural User Interface for Microsoft Surface című cikkét), majd a Windows user experience vezető tervezője (lead) lett. Jan-Kristian Markiewicz is már 5 éve foglakozik a touch témával (a Windows 8 előtt: Tablet PC team, pen and touch input for Windows 7).

A Surface tapasztalat igen fontos volt, mert ott tiszta lappal tudtak az érintés alapú felhasználói élmény vizsgálatával foglalkozni (sok prototípus, különféle felhasználói koncepciók kutatása stb.) és eljutni ahhoz, hogy mit is jelent a valóban érintésre optimalizált interakciós élmény. Ezt egy konkrét példával be is mutatják. Ennek eredményeképpen jöttek rá egy igen fontos dologra: a felülettel való interakció során a felhasználók automatikusan “egér aggyal” gondolkodtak, például tapogatásos érintés helyett “kattintásos” érintést használtak. Ez ugyan nem feltétlenül baj, de az érintéses interakció lehetőségeiből igen keveset használ ki.

Érdemes volt visszamenniük az egérhasználat történetében a kezdetekre, amikor még parancssori interakcióra használták az egeret, és csak évekkel később került sor az első grafikus felhasználói felülettel való használatra (1973: Alto munkaállomás, Xerox PARC).  Az egér ablakokkal, menükkel és ikonokkal való együttes használatáról van szó, amit mai szemmel “mouse language”-nek (egér [alapú interakciós] neyelvnek) lehet nevezni. Ezen érett analógia alapján vették számba és illusztrálták egy úgynevezett input nyelv összetevőit, mint (megtartva angolul):

 • Input properties
 • Interactions
 • System feedback
 • Visual environment

Az előadás ezek után a “touch language” fejlődésére tér át, kiemelve, hogy ez sokkal lassabban ment végbe, mint a “mouse language”-é. Meg is magyarázzák ennek okait. Nekik maguknak ezért kellett a lehető legalapvetőbb dologgal is foglalkozni, nevezetesen, hogy igazi értelemben érzékelje, okosan értelmezze a rendszer az érintést. Arról van szó, hogy ne egy pontra koncentrálódjék az érzékelés során az érintés, hanem egy az ujjbegynek megfelelő kiterjedésű, nagyobb felületre. Az alábbi ábrán ennek demonstrációját láttuk egy hagyományos ablak sarkának érintéssel történő továbbhúzásának (dragging) példáján, amikor egy másik ablakban láthatjuk azt a nagyobb felületet (a nagyobbik vörös határvonalú ellipszis), amit a rendszer valójában érzékel ennek során:

Windows 8 Designing touch optimized - True touch interpretation by the system - Metro style apps

Ennek eléréséhez természetesen a legkülönbözőbb hardver gyártókkal kellett több menetben és szorosan együtt működniük.

Továbbmenve, kísérleti alapon, az otthonokban vizsgálniuk kellett részletesen azt is, miként működnek együtt az érintéses eszközökkel (tabletekkel) az emberek. Jellegzetes szokásokat tártak így fel, például a komfortosságra vonatkozóan. Ennek kapcsán ergonómusokkal is együttműködtek, hogy megfelelően figyelembe vegyék az emberi test és mozgás sajátosságait (például az ún. slendrián gesztusokat). Ily módon jutottak el az “input properties” körhöz az érintéses interakciók esetében.

Az interakciók (interactions) kör volt a következő, aminek kimunkálását szintén bemutatják az előadók. Ennek kapcsán a “visual feedback”-et az egyes interakciókra vonatkozóan Mindezt egészen “end-to-end” szcenáriók keretében kikisérletezve. Emellett kialakították a dizájn elvek rendszerét is, amelyek szintén befolyásolták a “touch language” kialakításának céljait:

Windows 8 Designing touch optimized - Design principles of the touch language - Metro style apps

Így jutottak el ahhoz a 7 gesztushoz, amelyek a “touch language” alapját képezik:

Windows 8 Designing touch optimized - Win 8 touch interactions - Metro style apps

Ezekhez “viselkedések” is tartoznak, melyeket először a “Swipe to select”-hez tartozó viselkedési formák példáján illusztrálnak az előadók. Igen kifinomult és sokcélú az interakció már ennek az egyetlen gesztusnak az esetében is. Mindezt természetesen ergonómiai laboratóriumban végzett tesztelésekkel részletesen bevizsgálták és finomították egészen a végleges gesztus “elkészültéig”. Az adott gesztust természetesen a rendszerhez kidolgozott, beépített vezérlő elemek (control-ok, ld. a következő előadás anyagát) implementálják, nagymértékben megkönnyítve az alkalmazásfejlesztést.

Másodikként a “Swipe from edge” esetét veszik végig, majd a “Hold to learn”-t. Végül a “zoom”-mal foglalkoznak. Érdekessége, hogy az optikai zoom mellett, úgynevezett szemantikai zoom is van. Mindezzel elérik, hogy egyáltalán nincs szükség a rendszerben scroll bar-ra (mint ahogyan ablakokra sem, ebből is következően). Emócionálisan is igen hatékony az így kialakított interakciós megoldás.

Az érintés során jelentkező vizuális visszajelzés is fontos magatartás a “touch language”-ben. Ezt a “touch feedback”-et (“touch visual”-t) is demonstrálják különböző esetekre, majd néhány hasznos tanácsot mondanak használatára vonatkozóan.

Fontos ennek során az érintési terület, illetve az objektum méretének megválasztása. Ehhez a kísérleti úton megállapított, hibázási gyakoriság görbéből való kiindulást javasolják:

Windows 8 Designing touch optimized - Target size influence on error rate - Metro style apps

Általánosságban 9 mm-es “touch target size”-t javasolnak. Ebben az esetben a felhasználók 100 érintésből egy hibát követnek csak el. Ahol ennél kisebb hibázási gyakoriság szükséges (pl. a start menüt említik) az ajánlás legalább 11 mm, minek következtében a hiba előfordulás lecsökken 1000 érintésből 1-re. Ha 9 mm-nél kisebb érintési területre van szükség (pl. rádiógombok sorozatánál), akkor 7 mm-es célterületet ajánlanak:

Windows 8 Designing touch optimized - Touch target sizes to be used - Metro style apps

Fontos ezzel kapcsolatban, hogy a “magabiztosságra” (confidence) is törekedni kell, mely célból ajánlott még bizonyos kitöltést (padding) is hozzátenni. Ők 2 mm-es kitöltés használatát ajánlják az egyes érintési célterületek között.

Végezetül azt hangsúlyozzák, hogy a teljes vizuális környezetnek (visual environment) ugyancsak nagy jelentősége van abból a szempontból, ahogyan a felhasználók értelmezik az egész rendszert. Itt visszautalnak arra, amikor a Surface-szel szerzett tapasztalatokról szóltak, nevezetesen ha egy olyan rendszert mutatnak a felhasználónak, ami “egeres rendszer” látszik, akkor a felhasználó egeres használatban fog gondolkodni. A Metro stílusú dizájn éppen ezért nagyon különbözik az egeres rendszerektől: nincsenek benne ablakok, ikonok (helyettük csempék vannak), a menük rejtve vannak, csak akkor jönnek elő, amikor szükség van rájuk, és nincsen pointer sem, amennyiben érintést használunk. Úgy találták, hogy mindez elegendő ahhoz, hogy a felhasználók láthassák, itt a szokásos egeres-től eltérő interakciós rendszerrel van dolguk.

Utolsó témájuk az ettől eltérő input módszerek kérdése:

Windows 8 Designing touch optimized - Other input methods - Metro style apps

Ajánlásuk a következő:

Windows 8 Designing touch optimized - Other input methods #2 - Metro style apps

vagyis: a fejlesztőknek “touch first” alkalmazás fejlesztésével kell kezdeniük, azaz érintésre kell kódolni és mivel az input stack úgy működik, az egér is szabadon működni fog. Továbbmenve: amennyiben a beépített control-okat használják, akkor azok úgy érintés. mint egér optimalizáltak viselkedésüket tekintve. Mivel detektálni lehet az éppen használt input módot ezért létre lehet hozni speciális, értéknövelt élményeket is, speciális input eszközökhöz. Ezt demonstrálják is.

Összefoglalásként:
– Build great touch apps using the Windows touch language
– The touch language will make your app more intuitive and enjoyable
– The controls make it easy to implement the touch language

Végezetül a kapcsolódó előadások:

Windows 8 Designing touch optimized - Related sessions - Metro style apps

APP-211T: Create Metro style apps quickly with built-in controls (Paul Gusmorino, Lead Program Manager, Windows 8 [Sept 14, 2011])

Paul Gusmorino 8 éve van a cégnél, UI technológiák fejlesztésével foglalkozik a Microsoft-nál, az utóbbi másfél-két évben pedig control-ok fejlesztésével.

Az előadás témái:

 1. What’s new with controls in Windows 8?
 2. Walkthrough the built-in controls and their key features
 3. Getting started using controls
  – with HTML5 and JS
  – with XAML and C#/C++
  [Ez utóbbi pont csak menet közben lett némileg érintve ebben az előadásban, valószínüleg nem jutott rá külön szekcióban tárgyalva idő. Ugyanakkor az előadás végén feltüntetett “kapcsolódó előadások” részletesen pont ezekről szólnak.]

Az előadás célja pedig az, hogy bemutassa, hogyan lehet a beépített control-ok használatával “nagyszerű” Metro stílusú alkalmazásokat fejleszteni.

 1. What’s new with controls in Windows 8?
  – New and improved set of built-in controls (a régi és új control koncepciók, javítva az eddigieket)
  Designed for touch, mouse, and keyboard
  – Fit your app’s look yet preserve a common feel (a Metro stílusú alkalmazásokhoz a teljes Canvas-t biztosítani akarták a fejlesztők számára, úgy hogy egyúttal minél jobban kifejezhető legyen az adott alkalmazás márkaszerű egyedisége, “brand”-je, miközben akár a beépített control-okat használja a fejlesztő)
  Native to HTML. Native to XAML. (Erre különösen büszkék: bármelyik nyelvben történő kódoláshoz használhatók ezek a control-ok, natív megvalósításuk és használatuk miatt ugyanakkor a lehető legjobb teljesítményt nyújtják.)
  – Mindezt a //build/ (tisztán HTML-ben készült) alkalmazásban használt control-ok példáján demonstrálja. Többek között azt is, ahogy a billentyűzet is használható. Figyelemre méltó, hogy az app bar az adott alkalmazás alapstílusához igazodóan jelenik meg (itt szürkében).
  – Ezen a példán kifejti a “Native to HTML. Native to XAML.” kérdést
  For XAML: for all controls –> XAML control model
  – For HTML and JS:
  – for many control concepts –> HTML standard controls and CSS
  – for new control concepts –> Windows Library for JavaScript [WinJS]]
  Windows 8 In-box Controls - Windows Library for JavaScript [WinJS] - for Metro style apps
  – Egy példa: Toggle Switch (XAML) – Toggle Switch (HTML)
  Additional benefits: accessibility – world readiness (egészen a jobbról balra író nyelvekig) – crisp visuals – performance – Metro style
  Végső gondolat: Best way to implement common UI patterns so you can focus on what makes your app great!
 2. Walkthrough the built-in controls and their key features
  – Built-in controls: az úgynevezett “UI situation”-öknek megfelelően kategorizálták
  Everyday widgetsText EditingScrolling contentPresenting dataCommanding Surfaces
  Everyday widgets : néhány ismerős koncepció és néhány új, optimalizálva a korábban elmondottak szerint (touch-ra, egérre és billentyűzetre), ún. fast and fluid animációval [amelyhez – tegyem hozzá én – egyébként elengedhetetlen volt a legmélyebb hardver szintű gyorsítás megfelelő használata],
  Windows 8 In-box Controls - Everyday widgets - for Metro style apps
  egyedileg stilizálhatóan, ahogyan szünidei diákok által fejlesztett (már a keynote végén propagált) alkalmazásoknál ez látható volt:
  Windows 8 In-box Controls - Everyday widgets - custom styled
  A Windows SDK mintaprogramok (samples) jelentik az alkalmazásuk legjobb mintáit,
  – amit az előadó részletesen be is mutat
  – külön kitér a beépített ergonómiai finomságokra: pl. a slider control támogatja úgy az egyenes vonal mentén való mozgatást, mint a “slendrián” (egyenestől eltérő) módon való mozgatást, vagy a gyors rátapintással (tap) való működést
  – demózza a többes érintés (multitouch) cotrol kombinációkban való kihasználhatóságát: pl. az ún. multitouch equalizer esete, amit demóz
  – Így összegzi a hétköznapi widget-ekkel kapcsolatos tudnivalókat:
  – Use the everyday widgets to get a great user experience
  – Take full advantage of multi-touch screens
  – Highly flexible styling and customizations (miközben az interakciók és a viselkedések maradnak ugyanazok)
  – Realize your scenarios and your app’s own ‘look’
  – Retain common feel and functionaliy
  Text Editing: “re-imagined” for modern scenarios, with touch …
  Windows 8 In-box Controls - Text editing controls - for Metro style apps
  A Rich Text Box kihasználja a Windows 8 gazdag tipográfiai lehetőségeit, míg a többinél csak sima Unicode szöveg van. Felhívja a figyelmet a Single-Line Text Box-hoz tartozó Clear Button-ra, amivel kiválasztás nélkül lehet mindent törölni. Ezután az ezekhez tartozó viselkedéseket ismerteti (az ábra magáért beszél):
  Windows 8 In-box Controls - Text editing controls - behaviors
  Ennek tetőzéseként “nagyszerűen” integrálva vannak ezek a control-ok az érintéses (az érintéses képernyőre hívható) billentyűzettel:
  Windows 8 In-box Controls - Text editing controls - touch keyboard
  amikor text editing control-ra való gyors rátapintással (tap) előjön a billentyűzet, a rendszer tudja hogyan is kell pozicionálni a dolgokat, mi több még azt is, hogy milyen billentyűzetet kell előhozni (az input tipusa alapján): ha számot kell bevinnünk, akkor számjegy beviteli billentyűzet jelenik meg, ha e-mail címet, akkor megjelenik a kis “@” jel …
  – Demonstrálja is mindezt:
  – ha menet közben eltéveszti a helyesírást, akkor a gyors rátapintásra kiemelődik az adott szó és feljönnek egy ennek hatására előjövő menűben az ajánlott javítások
  – bemutatja a szövegrészlet kiválasztás rendszerét is (igen ergonómikus vizuális visszajelzéssel működik ez), egészen a billentyűzetről való kiválasztásig terjedően
  – bemutatásra kerül a pen input, a stilizálás … az egész felhasználói élményrendszer
  – Így összegzi a szövegszerkesztő control-okkal kapcsolatos tudnivalókat:
  – Powerful text editing experience
  Optimized for touch, mouse, and keyboard
  – Spellchecking!
  – Integration with touch keyboard
  Scrolling content: igen sok időt töltöttek azzal, hogyan is tudjanak “nagyszerűen” mozogni a felhasználók a legkülönbözőbb, akár nagy méretű tartalmakban
  Windows 8 In-box Controls - Scrolling content - with ScrollView control
  Alaphelyzetben (idle state) nincsen semmiféle scroll eszköz a képernyőn (ld. a baloldali képet). Mindez annak érdekében, hogy a fejlesztők a képernyő összes pixelét használni tudják. Ha érintéssel ún. panning-et (elhúzást, pásztázást) kezd a felhasználó, vagy a billentyűzetet kezdi használni, akkor megjelenik az ún. panning indicator, ebben az esetben egy világosszürke vonás formájában (ami alul látható a középső képen). Ez azt mutatja, hogy éppen a tartalom mekkora részét látjuk a képernyőn. Amennyiben az egeret akarjuk használni, akkor egy scrollbar jön elő (ld. a jobboldali képet). Ebben az esetben lapozni is lehet. Ezek az eszközök a tartalom felett jelennek meg (mint autohiding – automatikusan elfedő megoldások), de meg lehet azt is tenni, hogy a fejlesztő némi margót hagy a tartalom megjelenítésében.
  – Vizuálisan erről van szó, de ennél sokkal több az, amit a beépített control kínál a ScrollView-val:
  Panning: igen komoly munkát fektettek pl. abba, hogy “odragadjon” az ujj
  Zooming: egészen a tartalom átrendezéséig terjedően
  Rails: ha kisebb “cikk-cakk”-szerűséggel mozgatja valaki a tartalmat, akkor is úgy mozog az, mintha az illető egyenesen tenné
  Inertia: Boundary Effect: hogy gyorsabban is mozgatni lehessen a tartalmat
  Snap points: kijelölve bizonyos pontokat a tartalomban természetes módon lehessen oda “csettinteni” dolgokat
  Nesting: Chaining: ezek tetszetősebb (fancy) szcenáriókhoz vannak, képzeljük el, hogy van vizszintesen tekerhető tartalmunk függőlegesen tekerhető helyett, hogyan kellene ennek működnie
  A XAML-ben felépített “Memories” alkalmazás demonstrációjával a Panning és a Zooming sokoldalú bemutatása
  – A Snap points bemutatása az Air Craft demó segítségével
  – Így összegzi a Scrolling content-tel kapcsolatos tudnivalókat:
  – Use the built-in scroll views to get the right user experience
  Works for touch, mouse, and keyboard
  – Achieve sticks-to-the-finger performance
  – For XAML, use ScrollView control
  – For HTML, use CSS overflow [property] to get “ScrollView”
  Presenting data: ezzel is igen sokat foglalkoztak és sokoldalúan végig gondolták (elmondja miért)
  Windows 8 In-box Controls - Presenting data - the 3 primary controls
  Három elsődleges (primér) control van: List View, Grid View és Flip View. Ezek közül is az elsődleges a Grid View, amivel a lehető legtöbbször találkozott mindenki a különböző BUILD előadások, sőt a keynote során. Van maga a képernyő és azon belül a tartalom ilyen rácsos szerkezetben megjelenítve. A GridView egy adathalmazt jelenít meg ilyen tekerhető (scrollozható) rács formában. A List View-t akkor lehet nagyszerűen használni, amikor bizonyos adatokat akarunk megjeleníteni a képernyőn, de nem az egész képernyőn (pl. egy levelezési alkalmazás esetében a levelek listáját egy levél tartalma mellett). Snap állapotban is ezt használjuk. A Flip View-t pedig akkor érdemes, ha adatonként jelenítünk meg egy halmazt (pl. filmek hosszú listájából mindig egy-egy aktuális film információit a képernyőn).
  Windows 8 In-box Controls - Presenting data - the built-in richness coming with 3 primary controls
  Ezekkel a control-okkal számos “gazdagság” is jár. A Grid View-val és a List View-val például számos elrendezési (layout) lehetőség: pl. Grouping vagy dinamikus elrendezés, ami lehetővé teszi a rendelkezésre álló területhez való illeszkedést, és így például könnyen lehet igazodni a különböző méretű monitorokhoz. A kiválasztás (selection) és interakció vonatkozásában is sokféle lehetőség van. Beépítve vannak ugyancsak gyors és fluid animációs képességek ezekben (mikor valamit eltávolítunk, más sorrendet adunk meg stb.).
  Windows 8 In-box Controls - Presenting data - the Semantic zoom control
  A szemantikus zoom control-t akkor használjuk, amikor annyi adatunk van, hogy nagyon körülményes lenne pásztázással (pan) végignézni azt. A szemantikus zoom-mal ugyanakkor könnyen kétféle nézetét tudjuk kialakítani az adatoknak: egyfajta felső szintű nézetet és egy másik, részlet nézetet. Pl. amikor egy eseményen 1000 résztvevő van akkor egy ABC szerinti nézet jelentheti a legfelső nézetet, amiből kiindulhatunk.
  DEMÓK:
  – Flip View: Flash Cards alkalmazás (bemutatja azt is, ahogyan az egeres nézegetést célszerű megvalósítani)
  – List View (HTML éppen), Grid View: News App alkalmazás (a kiválasztásra is ez a példa)
  – beépített animációk, dinamikus interakciók: Memories (XAML) alkalmazás (Scroll View, Grid View …)
  – Semantic Zoom:  //build/ konferencia alkalmazás (HTML), ahol az “összecsípés”-sel (pinch) mutatja be, ahogyan a hosszú “Schedule” nézetből ez tömör, napi nézetbe ugrik át, mégpedig nem csak érintéssel, hanem billentyűzetről is működő alkalmazás (zoom-in / zoom-out), továbbá az előadó “emberek” (People) hosszú adathalmazából egy kezdőbetűk szerinti, tömör nézetbe (és vissza) –> vagyis euz nagyon jó példázza azt, ahogyan sokféle nézetet roppant könnyen használható módon meg lehet valósítani akár egy adatbázis szerű valamire is
  ListView data templating (tisztán HTML): milyen könnyű ezzel dolgozni, és mennyire gazdag
  ListView data templating (tisztán XAML): hasonlóképpen
  – Így összegzi a Presenting data controls-al kapcsolatos tudnivalókat:
  – Visible way to make your app shine with the Metro design style
  – Consistent interaction model and behaviors built in
  – Use list/grid views for collections of data
  – Define your own tich templates ‘natively’ in both HTML and XAML
  – Connect to your own data: local or cloud
  – Use semantic zoom to scale experience to more data
  Commanding surfaces: egyben mint roppant fontos control együttes. Vegyük észre azt is, hogy az eddigi control-ok az alkalmazások központi felületére vonatkoztak, értve alatta, hogy az alkalmazások a tartalomra fókuszálnak, nincsen ekörül sok “chrome” stb., de persze továbbra is szükségünk van parancsokra stb. Roppant sokat gondolkoztak azon, hogy miként célszerű ezeket a lehetőségeket kialakítani, és végül a következőkre jutottak:
  Windows 8 In-box Controls - Commanding surfaces - for Metro style apps
  Az App Bar-ról és Flyout-okról szól majd itt (más előadásokban van az egész részletesen kifejtve). A Message Dialog-ra vonatkozóan csak azt említi, hogy azok “modal blocking things”-ek.
  DEMÓK:
  –  Notespace app: jegyzetek készítéséhez, itt kellenek parancsok, melyeket a felső vagy alsó élek “meghúzásával” megjelenő App Bar-on keresztül tudunk kiadni, ahhoz hogy az eltünjön csak rá kell “tappintani” (tap) a képernyőre (tehát beépítve van úgy az App Bar előhívási, mint az eltávolítási mechanizmus, ami egyúttal konzisztenciát is ad)
  – használata során könnyen elérhető a kontextus függő parancsrendszer: ezt szintén ezen a példán mutatja be (így tudunk megbírkózni a sok-sok parancs problémájával)
  – egy másik dolog az, hogy az App Bar tudja mi történik a rendszer más részeiben: ezt azzal mutatja, amikor a Notespace szövegdobozára tappint, akkor az App Bar feljebb kúszik és alatta a szoft billentyűzet jön elő
  Weather app: az időjárás megjelenítésére, egy új város hozzáadásához az App Bar-t használja, ahol van egy “Add city” parancsgomb, melynek lenyomására felúszik egy Flyout control, melyben begépelhetjük a várost
  – a Flyout control tulajdonsága, hogy helyes pozícióban jön föl
  – nagyon flexibilis, bármilyen control el lehet helyezni a belsejében (az Add city-nél pl. text box plusz külön Add gomb), szoft billenty előhívásakor automatikusan feljebb úszik
  – eltüntetése is roppant egyszerű, rá kell csak tappintani a tartalmi részre és eltünik (ez egyébként általános alapmechanizmus, amivel ráadásul az ablakozás szükségességét is kivédték)
  Windows SDL Samples: a Tooltip control–t mutatja be ennek tartalmi képernyőjén, hogy jön fel az adott tartalom felett, tünik el azon túlhaladva stb. Külön érdekesség, hogy “végigszántásra” (scrubing) is alkalmas a tooltip, amikor szöveges információt nem tüntetek fel csak egyszerű és kisméretű képek (egyfajta ikonok) sorozatát és végigszántva a képeken tooltip-ben jelenítem meg az adott képhez tartozó szöveget (dinamikusan)
  – Így összegzi a Commanding surfaces-zel kapcsolatos tudnivalókat:
  – Use app bar and Flyout to show more commands ‘on demand’
  – Use Tooltip to show more information
  – Consistent, lightweight invocation and dismiss model
  Optimized for touch, mouse, and keyboard
  – Positioned correctly based on system context
  – Flexibility to define the content in a way that is native to HTML or XAML

Összefoglalásként:
– New and improved set of built-in controls
Designed for touch, mouse, and keyboard
– Fit your app’s look, yet preserve a common feel
– Native to HTML. Native to XAML.
– Best way to implement common UI patterns so you can focus on what makes your app great!

Végezetül a kapcsolódó előadások:

Windows 8 In-box Controls - Related sessions - for Metro style apps
azaz párhuzamos előadások a HTML5 és XAML esetekre

APP-741T: Metro style apps using XAML: Make your app shine (Marco Matos [had been PM on the Silverlight team since 2007], Senior Program Manager, Developer Experience Team for Windows [Sept 14, 2011])

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >

APP-396T: Using tiles and notifications (Kip Olson, Partner Development Manager, User Experience Group [Sept 15, 2011])

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >

APP-405T: Share: your app powers the Windows 8 share experience (Billie Sue Chafins, Senior Program Manager Lead, User Centered Experience team, Windows; Steve Seixeiro, Partner Development Manager, User Centered Experience team, Windows[Sept 15, 2011])

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >
More information (3d party):
Windows Share, a New Data Exchange Mechanism in Windows 8 [InfoQ, Sept 23, 2011]

APP-406T: Search: integrating into the Windows 8 search experience (Priya Vaidyanathan, Senior Program Manager, User Experience Team, Windows [Sept 15, 2011])

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >

BPS-1005: Platform for Metro style apps (Aleš Holecek, Distinguished Engineer; John Sheehan, [Architect] Partner SDE [Sept 13, 2011])

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >

BPS-1004: 8 traits of great Metro style apps (Jensen Harris [LinkedIn profile], Director of Program Management, Windows User Experience [Sept 13, 2011]

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >

APP-395T: Designing Metro style: principles and personality (Samuel Moreau [LinkedIn profile], Director UX Design and Research, Windows and Windows Live [Sept 14, 2011]

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >

TOOL-834T: What’s new in .NET Framework 4.5 (Joshua Goodman [LinkedIn profile], Director of Program Management, .NET Core Platform Team; Raja Krishnaswamy [LinkedIn profile], Director of Development, .NET Core Platform Team [Sept 15, 2011])

< ENNEK JEGYZETÉT KB. AZ OKTÓBER 10-I HÉTEN TUDOM ELKÉSZÍTENI >

Más (InfoQ) információ:
Major UI Themes in Windows 8 [InfoQ, Sept 13, 2011]
Microsoft has Abandoned Silverlight and All Other Plugins in Metro IE [InfoQ, Sept 15, 2011]
Designing Loosely Coupled Metro Applications with URIs [InfoQ, Sept 15, 2011]
Windows Azure News: Support for Windows 8, SDK 1.5, Storage Replication and Others [InfoQ, Sept 15, 2011]
There Will Be No Metro UI for Mono [InfoQ, Sept 15, 2011]
– újabbak a Windows 8 Content on InfoQ alapján kereshetők elő

További Microsoft információs anyagok és webhelyek:
Introducing the team [Steven Sinofsky, Aug 17, 2011]
Designing for Metro style and the desktop [Steven Sinofsky, Aug 31, 2011]
Reflecting on our first conversations (part 1) [Steven Sinofsky, Sept 1, 2011]
Reflecting on our first conversations (part 2) – Ribbon, Metro style, Media Center [Steven Sinofsky, Sept 2, 2011]
Bringing Hyper-V to “Windows 8” [Mathew John, Sept 2, 2011]
Welcome to Windows 8 – The Developer Preview [Steven Sinofsky, Sept 13, 2011]
Windows 8 Developer Preview Fact Sheet [Sept 13, 2011]
“Generating Excitement Across the Ecosystem” Quote Sheet [Sept 13, 2011]
Windows Developer Preview – Windows 8 guide [Sept 8, 2011]
Metro style app development – Download Dev Preview, Get Started, Dev Preview Guide, Samples etc. [MSDN site]
Experiencing Windows 8 touch on Windows 7 hardware [Grant George, Jeff Piira, Sept 14, 2011]
Metro style browsing: one engine, two experiences, no compromises [Dean Hachamovitch, Sept 14, 2011]
Protecting you from malware [Jason Garms, Sept 15, 2011]
Delivering fast boot times in Windows 8 [Gabe Aul, Sept 9, 2011]
Reengineering the Windows boot experience [Billie Sue Chafins, Sept 20, 2011] ld. még: UEFI
Protecting the pre-OS environment with UEFI [Tony Mangefeste, Sept 22, 2011]
Signing in to Windows 8 with a Windows Live ID [Katie Frigon, Sept 26, 2011]
Windows 8 Previewed Today at BUILD [on the spot report by Brandon LeBlanc, Sept 13, 2011]
Windows engineers share what they like most about Windows 8 (VIDEO) [by Brandon LeBlanc, Sept 13, 2011]
More buzz from BUILD – Developers get their devices! [by Brandon LeBlanc, Sept 13, 2011]
Microsoft Reimagines Windows, Presents Windows 8 Developer Preview [sajtóközlemény, Sept 13, 2011], amiből a következő “highlight”-okat ide másolnám (külön felhívnám a figyelmet a pirossal kiemeltre, mert roppant sokan gondolják úgy, hogy ez nem áll fenn):

Touch-First User Interface

 • Metro style. Windows 8 introduces a new Metro style interface built for touch, which shows information important to you, embodies simplicity and gives you control. The Metro style UI is equally at home with a mouse and keyboard as well.
 • Touch-first browsing, not just browsing on a touch device. Providing a fast and fluid touch-browsing experience, Internet Explorer 10 puts sites at the center on new Windows 8 devices.

More Ways to Engage With Powerful, Connected Apps

 • Powered by apps. Metro style apps built for Windows 8 are the focal point of your experience, filling your entire screen so there are no distractions.
 • Apps can work together. Apps communicate with each other in Windows 8. For example, you can easily select and email photos from different places, such as Facebook, Flickr or on your hard drive.
 • Your experience syncs across your devices. Live roams all the content from the cloud services you use most — photos, email, calendar and contacts — keeping them up-to-date on your devices. With SkyDrive, you can access your files, photos and documents from virtually anywhere with any browser or with Metro style apps in Windows 8.

Enhanced Fundamentals

 • The best of Windows 7, only better. Windows 8 is built on the rock-solid foundation of Windows 7, delivering improvements in performance, security, privacy and system reliability. Windows 8 reduces the memory footprint needed — even on the lowest-end hardware — leaving more room for your apps.
 • Preserving power-user favorites and making them better. For those who push the limits of their PC, Windows 8 features an enhanced Task Manager and Windows Explorer and new, flexible options for multimonitor setups.

New Developer Opportunities

 • Windows Store. The Windows Store will allow developers to sell their apps anywhere Windows is sold worldwide, whether they’re creating new games or familiar productivity tools.
 • Build using more languages. Windows 8 lets you leverage your existing skills and code assets to create great experiences using the programming language you prefer.
 • Rich hardware integration leads to richer experiences particularly for games. DirectX 11 gaming power underlies Windows 8, allowing the easy creation of full-screen games with smooth, flicker-free action.

New Generation of Hardware

 • One Windows — many shapes and sizes. Support for ARM-based chipsets, x86 (as well as x32 and x64) devices, touch and sensors means Windows 8 works beautifully across a spectrum of devices, from 10-inch tablets and laptops to all-in-ones with 27-inch high-definition screens.
 • Always connected. With Windows 8, new ultrathin PCs and tablets turn on instantly, run all day on a single charge and stay connected to the Internet so your PC is ready when you are. Next-generation system on a chip (SoC) support will also enable greatly extended standby and low-power states.
 • Tap the full power of your PC. Windows 8 runs on PCs and is compatible with the devices and programs you use today on Windows 7, without compromise, to deliver the performance you expect of a PC.

A Mango Checks in At //Build [by Matt Bencke, Sept 14, 2011] Microsoft bejegyzés további érdekes információt tartalmaz:

Yesterday, we saw the first look at the Metro style apps on the PC. As the Windows Phone Runtime evolves, we plan to align the PC and Windows Phone platforms as much as possible. For example as demonstrated yesterday, developers will soon be able to easily share XAML and C# code between the PC and Windows Phone. And for developers building Windows Phone apps today, those apps will work on Mango and on the next major release of Windows Phone as well. Any app that you have built, or build today, will just work.

Microsoft 2011 Financial Analyst Meeting (FAM) Q & A [Sept 16, 2011]

Go to http://www.technomicon.com/TechChat/TechChat-9-19-11.html for our full article on the FAM. Question and Answer session at the end of the FAM. Generally, the analysts went pretty easy on the MS execs. No really hard questions like “When will Online Services be profitable?” And there was even some classic tech cluelessness such as when an analyst asked a question assuming that Office would run on ARM based systems in Win 8.

Relevant transcript excerpts:
Microsoft Financial Analyst Meeting Exec Q&A [Anaheim, California, September 14, 2011]

QUESTION: On Office, I know there’s a development effort for Office for ARM. The question is Metro interface for Office. How critical is it to Windows 8 adoption to have software that takes full advantage of Office with Metro? It’s now only been about 15 months since the last release of Office. If we’re, say, a year away, still kind of on the cusp, I’m not sure if you had to choose to add functionality to Office, or you say let’s just do a Metro infrastructure. If you can kind of share with us your thoughts, particularly as it pertains to the adoption rate of Windows 8.

STEVE BALLMER: Yeah. No, we’re certainly — as I said in my remarks this morning, supporting our platforms and having our platform support innovation in our applications broadly remains super important to us.

The brilliance of the Windows 8 strategy, though, is we get all of the applications that come from Windows on X86, as well as applications that have gone through the process of rethinking how they might work in a Windows 8 world. When we have something that we want to talk about, we will, but certainly you ought to expect that we are rethinking and working hard on what it would mean to do Office Metro style.

QUESTION: I was wondering if you could talk a little bit — you mentioned yesterday that legacy applications will be able to run on Windows 8 regardless of the chipsets that people are choosing. I was just wondering if you could talk to us a little bit about how that will happen. Does there have to be some emulator or app virtualization? But if you can kind of walk us through what you’re doing there.

STEVEN SINOFSKY: Sure. I don’t think I said quite that. I think I said that if it runs on a Windows 7 PC, it’ll run on Windows 8. So, all the Windows 7 PCs are X86 or 64-bit.

We’ve been very clear since the very first CES demos and forward that the ARM product won’t run any X86 applications. We’ve done a bunch of work to enable that — enable a great experience there, particularly around devices and device drivers. We built a great deal of what we call class drivers, with the ability to run all sorts of printers and peripherals out of the box with the ARM version.

What we talked about yesterday was — what we announced yesterday for the first time was that when you write a Metro style application, all the tools are there to enable you in any of the languages that we support to automatically support ARM or X86. I think that’s the key part of everything that we’ll run.

It is very interesting. I kind of want to encourage folks to think a little bit about it because, obviously, there are technical reasons and technical capabilities that could allow several approaches.

You know, if you start from the premise that Windows on ARM is a good thing and that the role of an operating system is to abstract out hardware for software developers, which is essentially the definition of an operating system, and then let the unique value of that hardware shine through. And that’s something that Windows does fairly uniquely. It’s constantly working to let innovations in hardware shine through in the operating system so that they all can show their uniqueness.

The challenge is very interesting. If we allow the world of X86 application support like that, or based on what we call desktop apps in our start yesterday, then there are real challenges in some of the value proposition for system on a chip, you know, will battery life be as good, for example? Well, those applications aren’t written to be really great in the face of limited battery constraints, which is a value proposition of the Metro style apps.

So, we have to be careful that we don’t remove the value proposition for those applications. On the other hand, people would say, oh, but you have to let them run because then there’s that whole ecosystem. And then if we do let them run, we just brought the perceived negatives of some of the ecosystem. So, people say, great, now it’s easy to port viruses and malware and we’ll port those.

So, we’ve taken the approach that we’re going to build a bunch of rich capabilities in the operating system that allow devices and peripherals and a broad range of form factors all to run and working with multiple ARM partners on the ARM side, and then Intel and AMD on the system on a chip side, but then focus on the Metro style applications as the opportunity.

And so if you’re a developer across the street, you look at it, your opportunity just grew because it’s an Intel-based world and the AMD-based world plus the ARM-based world for Metro style apps, so it’s the whole run rate of all of those.

QUESTION: Steve, I was wondering, or anybody from the management team, how should we think about the tablet market and the enterprise? Steve, you just made a point that BlackBerry was more of a consumer device, was brought into the enterprise. I’m just curious to think of — well, that might be the trajectory that the tablet in the enterprise market could proceed. Right now, it seems to be a mode of: you buy it, you bring it in, support it. But could this be the extension of the corporate laptop for the mobile workforce? Can you help us think about how this might look like or how we could be doing our work as mobile working professionals in the future? And if you can, comment on what could be the differentiation when the Windows tablet comes out relative to the other big competitors. Thank you.

STEVE BALLMER: I think there’s two separate things that you said, and they’re both interesting. One is: will these things be brought in by consumers and eventually adopted by corporations? I’ll comment on that. And the second is: are they PC replacements, add ons, how do they relate to the PC? I’ll maybe start with the first and I’ll let Steve do the second.

I mean, there’s really no question that any device a consumer can buy, they will. And corporations will eventually ask, “Do those devices have a place inside our environment for something?” We’ll talk about what they substitute for, what they don’t, we’re happy to talk about that.

But the truth of the matter is there will be applications inside enterprises for which the non-keyboard form factor is fine, for which ARM is appropriate, for which a lot of the things that we associate with the tablet today work. We embrace that concept. You can kind of see that in what we’ve done with Windows 8. We don’t start by rejecting it, we start by embracing the fact that the form factor will have broad use for, quote, corporate purposes, as well as individual purposes, and we’ll approach it that way.

Do you want to talk about PCs?

STEVEN SINOFSKY: Yeah. I mean, in a way, you know, in my head are all these stories from people stopping me on the way over here this week. But the most interesting thing was just, you know, the Windows tablet that we gave out to the paid attendees at the conference today — or yesterday — you know, the thing that jazzed them the most was, like, they’re all professional engineers and they run a whole suite of tools. And they all want to develop for — I’ll just say that they’re machines without keyboards. But they’re afraid of, you know, the development cycle just slowing them down because you work over here and then the code has to move and then you try it out and then you don’t like it, you have to go back here, and you keep going back and forth.

And so, you know, our demos yesterday, we did all the development on a machine without a built-in keyboard and just plugged in an external keyboard. That ability for there not really to be a seam between something that’s got no keyboard and something that has a permanent keyboard or an attachable keyboard, it turns out to be a fairly compelling proposition for a very large set of people who do use professional tools that at times require the precision of a keyboard and a mouse.

That was, for us, the most fascinating thing in developing Windows 8 up until this point, which we still have a bunch of work to do, has been sort of this notion that first when you add touch, it turns out you just never want it to go away. And it’s a really fascinating thing.

I got mail from one of the reporters — or one of the tech writers at our pre-show event for them who I told them, look, I promise you, about an hour after using it, the next computer you use without a touchscreen will have fingerprints on the screen. And at 8:30 that night, the event ended at about 7:00, he sent me a mail saying, “It took me 30 minutes, and then it took me 30 seconds to realize why my computer was frozen.” Because he just kept touching his ThinkPad that didn’t have a touchscreen.

So, that thing where you all of a sudden it just becomes part of what you’re doing means that this line of touch is over here and laptops are over here, it was arbitrary. And I think the excitement that our PC manufacturers and OEMs see is that they can just develop all these unique form factors with software like Windows 8 and not think about falling off a cliff. And then people buying machines can buy something that they don’t have to compromise on. And I think that’s going to be — it means that it’s going to be very hard to draw this pie chart of what the type of machine is that’s being sold.

STEVE BALLMER: The thing we would say for sure is Windows 8 systems will cannibalize Windows 7 systems. That’s for sure.

KEVIN TURNER: And I think what’s really important is that that consumerization of IT strategy, bring your own device to work, we have a very comprehensive strategy for that beyond devices, beyond the OS with the systems management, which becomes very important to manage our devices and everybody else’s, with the productivity story, with Office as the lead there, and then certainly from the development model, which matters more and more to companies because they don’t want to rewrite these applications six or eight times depending upon the flavor of the device.

So, the comprehension of our story is where our strength is, and that’s what we’re really going to lean into in this current year, and then next year as well.

STEVE BALLMER: I’ll give you one data point from this room. I’d say people in this room can probably get about whatever they want to bring to this meeting. My tally would tell you it’s about 20 percent paper — paper is popular in this group still. I think you’ve got about 70 percent, by my tally, plus where people want a keyboard, and then you’ve got about 5, 10 percent of people here who are happy with touch only or adapted touch machines. I count in every room I go to, I do a rough count, so I think you’re going to see all of the device classes continue to persist into the future. Hopefully, paper is the one we can do most to get rid of. No, I mean, in a sense, you can say there’s a lot of innovation before we have machines that people will feel comfortable with not using pencil and paper, and that’s a big opportunity.

QUESTION: I have a two-parter on the Windows 8 roadmap and vision. First, in the next few years, do you think Microsoft will have one OS that rules all your devices, or do you think you’ll have two platforms that sort of borrow some of the best features from each other? So think about how smartphones fit into this long term.

And then the second piece is, your cloud services, you had a lot of nice one-off products that live in the cloud for consumers, but they still feel fairly disjointed, that there isn’t sort of a unifying element among all of those services. And so I’m curious, how do you see that part coming together? Because in a world where I have an Xbox, a Windows smartphone, I might have a couple devices, it feels like the software’s got to tie this stuff together a lot better, there’s got to be a rug to tie the room together, and it doesn’t sort of seem like that’s all together today. I’m curious how you tackle those two questions.

STEVEN SINOFSKY: Okay, so the first question, obviously, for the next couple years, what we talked about yesterday on the Windows 8 side is what the Windows 8 side is. There’s not an additional work I can offer there.

We showed for developers, we actually showed a fairly significant amount of work that we’ve done at — if you’re a developer and you want to share code between the two — the Windows Phone 7.5 and Windows 8, we showed a whole bunch of copy and paste and sharing of code that was pretty substantial, and that was one of the things that talking to the attendees that they were most excited about.

And they all recognized from a product design challenge, you know, the user interface, the sub-four-inch-and-below screen and, say, a nine-inch-and-above screen are very, very different designs, not just technologies, but very different designs.

But that said, even — you know, we’ve gone through this sequence of steps in sharing code between both Windows and the phone. We started the first Windows Phone 7, under the hood used the Windows graphics engine. We called it DirectX. And so a bunch of sharing so that that was building the groundwork for what came next, which was Internet Explorer 9.

So, the ability on the phone, the current phone now to use Internet Explorer comes from having shared all of that code. And so today, you know, every day, the Internet Explorer team, every code change they make is a code change that is available to the next release of the phone as well. And so we have that kind of thing going on.

And that actually bridges to the second question because it’s a tricky one to answer because it starts off from a qualitative assessment that I’m not sure I totally agree with, but I’ll just let you assert and say we could always do better. But, you know, the phone today is a great example of where you sign up, get a brand new phone, pull it out of the box and sign on and all of your Live mail, your Live calendar, using Windows Live as the umbrella for all of those, your calendar, your photos, your mail, your contacts — all just show up, and your connection to SkyDrive with those photos, literally by just signing on with that ID.

Now, there’s more work we can do. You can use that ID across other services at Microsoft, and there’s always more work to do to connect those, but certainly the phone and Windows Live is a great example. And then a bunch of the work that we’ve done in Office and sharing your documents through SkyDrive with that same Live ID is also there as well.

And then yesterday we showed the Windows Live that we’re working on that’s got Metro style clients that run on Windows 8 where when you sign onto Windows 8 with your Live ID, you get your mail and your calendar, your contacts and your data, and it’s stored in the cloud, all synched across all of your PC devices, plus your phone. And then continue to extend that to roaming your settings that are on your PC. So, your desktop background and screen saver kind of stuff, all will — you know, what languages you type in, spelling dictionaries and things like that all roam across all of your PCs.

Believe me, once you’ve actually experienced this PC roaming this way, it’s really kind of a game changer for you. All the machines we used yesterday were signed on with Live IDs; that was actually because if they crashed, we could re-create them quickly, it turned out to be handy.

But we also — but, you know, you sign on, you start browsing, and all of a sudden you realize that the things that you browsed last time that your machine is over here are right there and available for you. So, you’re always — that auto-complete is working everywhere and that spelling suggestions are working everywhere, and it’s really phenomenal, and that’s actually part of using the Windows Live infrastructure to roam. And it’s optional, you don’t have to use it, and you can just choose to sign up that way.

STEVE BALLMER: There are kind of two things in the second part. One is the, let me call it the cloud service infrastructure and getting that coherent. And I thought Chris and Steve did a good job on that, ID, people, SkyDrive slash storage. And then, secondly, you know, what are the killer applications? And certainly Skype has a key role to play there as a very popular, consumer-based application with a lot of forward momentum. And I think it’ll be an important part of the mix.

QUESTION: One take-away I had in the keynote session, Steve’s keynote yesterday, is a lot of this stuff on Windows 8 really benefits from a network effect where if I have in my house three PCs, and they’re all on Windows 8, I have this sort of getting all my media from one PC. I have the roaming capabilities. And then you’ve got the developer model layering on top that really, going forward, opens up a new possibility of applications.

So I guess the question is, is there a way to bring some of that value back into the install base? I don’t know if it’s an essentials pack or something that sort of enables somebody that isn’t going to upgrade all three PCs right away to see the value in potentially doing that in the future?

And then a related question around non-Windows devices, you know, I’m a PC user. I’ve got all my content locked up in iTunes. My wife has all her books locked up in the Kindle reader. It seems like you guys talked about the best experience on a Windows device and best-in-class on other devices. I’m just wondering if you could put more meat behind that around what are you going to do going forward to try to get at that value that’s locked up in other platforms and leverage it?

STEVEN SINOFSKY: Sure. Well, for a long time there was always this, hey, can we carve off bits and pieces of what’s new and put it on the old version of Windows. And historically the lessons we learned from that were, it doesn’t really deliver a high-quality experience for the end user or the developer, like there’s always more that they want to take advantage of than we can kind of do. Especially, using the words from yesterday, if we’re re-imagining Windows from the chips to the interface, well you can’t put all the chips to the interface on the machine without just an upgrade.

And so, one of the things we’re going to really focus on is making a really good, clean and easy upgrade from Windows 7 machines. And that will represent the most substantial opportunity for developers, in terms of older PCs and hardware that might be interested in getting new software and new applications and even new peripherals and devices.

We do for non- — I’ll say it as non-Windows 7 devices and non-Windows 8 devices, we do some limited amount of work where we think it really completes the scenario. But, it’s also another area where you kind of inherently are competing with the person or entity that provides that functionality sort of quote natively on that platform. And it’s usually pretty tricky in that regard.

We provide Messenger on a couple of platforms. Certainly, we’ve struggled just like all ISVs over how to support Android and to what degree if we wanted to do chat across there, or SkyDrive. But, the place we’re really focused is on like on all the Windows Live things, is on the HTML 5 implementation. So our assumption going forward is that any device that you really want to interact with that isn’t a Windows device will have a really great HTML 5 browsing experience. If you have that then our services will be available to you.

And then just keep in mind your iTunes example. It runs on a Windows 7 PC today, so it’s going to keep running on a Windows 8 PC and doing the things that it does on Windows 8 PCs.

STEVE BALLMER: Certainly, and Steve made an important point. I want to be clear in our services Bing is another example. Skype, one of the things I stress as we announced the Skype acquisition is we continue to support Android, iOS, Mac, et cetera, with the Skype client.

I think your question seems to have more concern the other way. Steven pointed to the fact that we have compatibility, but certainly Amazon is an example. They may have a device competitor, but they have certainly behaved like their fundamental business is the service. They’ve done a lot to try to have good support of other folks’ device. We welcome them. We’d welcome Metro-style apps from Amazon. We’d welcome Metro- style applications from Apple in the iTunes case. I don’t know what we’d see there but we’d certainly welcome those. And, because of compatibility, there’s certainly a path forward for everybody.

@YellowCat: “a winrt érvényesülését/sikerét kérdőjelezem meg egy .net fejlesztő/csapat esetén”

Pontosan ezért tettem bele ezt.

Ami meg a kifogásolt alábbi állításod kihagyását illeti, azt szerintem úgy István, mint különösen András tökéletesen megválaszolta (anélkül, hogy betettem volna az idézetek közé). Egyébként a saját elemzésem is megválaszolja (mármint, hogy egyáltalán nem igaz ez az állítás sorozatod), ráadásul abszolút konkrétumokban. Elég csak elmélyedni a APP-211T: Create Metro style apps quickly with built-in controls (Paul Gusmorino, Lead Program Manager, Windows 8 [Sept 14, 2011]) részben szereplő ábrákban és jegyzetekben (ha a videó nehezebb lenne).

Ha az elmélyedés után is igaznak látod alábbi állításodat, akkor én jómagam már nem tudok mit mondani.

“Tehát akkor leegyszerűsítve: Arra jó az egész új winrt-s környezet, hogy egyszerűbb, touch-os alkalmazásokat lehessen fejleszteni vele?

Azaz nem érinti az üzleti/komplexebb képernyős alkalmazás fejlesztőket, és számukra teljesen felesleges a winrt-vel foglalkozniuk?

Max csak olyasmi feladatnál lehet érdekes, ha akarnak egy pár gombos felületet, hogy a főnökök útközben meg tudjanak tekinteni egy animált grafikont, hogy milyen jó a mutatójuk?”

Reklámok

10 hozzászólás to “ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon”

 1. […] tehát megismerkedni ezzel a hosszú tartalommal:ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon Elküldve 2011. 09. 27. 14:57 by Nacsa Sándor Megtekintve: 0 alkalommal Támogatóink […]

 2. […] […]

 3. […] legújabb kibővítései az eddigi .NET lehetőségeknek: ld. ennek abszolút friss példájaként WinRT/Metro .NET alapon (mint a Silverlight és a Windows Phone 7) – a kipróbálás szerves folytatásaként a magyar App Hub (ld. a weboldal jobboldali […]

 4. […] részletes információ: – WinRT/Metro .NET alapon (Higgyük el, hogy HTML5/JS/CSS3-ban ugyanerre tesz képessé a WinRT/Metro!) Like […]

 5. […] HTM5 és társait használóknak. Emlékeztetnék mindenkit az ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon (szept. 27) részletes bemutató […]

 6. […] is lehetőség ez nem csak a HTML5 és társait használóknak. Emlékeztetnék mindenkit az ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon (szept. 27) című részletes bemutató […]

 7. […] ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon […]

 8. […] Windows Store és a Windows 8 ún. Metro stílusú alkalmazásai természetesen csak részben játékok. A címben említett […]

 9. […] ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon ('Szoftver aktualitások' blog, 2011. szeptember 27.) – A Windows 8 […]

 10. […] előadás részletes kivonatát a ELEMZÉS: WinRT/Metro .NET alapon (‘Szoftver aktualitások’, 2011. szeptember 27.) című bejegyzésemben megtalálni! Abstract: […]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: